Revizija nije bauk.

Svrha revizije nije u pronalaženju grešaka u financijskim izvještajima, nego zajedno s klijentom provjeriti knjigovodstvene politike, organizaciju knjigovodstva i sustav interne kontrole kako bi se greške izbjegle.
Saznajte više...

O nama

Društvo Revizija Finar d.o.o. za revizijske usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zinke Kunc 3, registrirano je u studenom 2007. godine pri trgovačkom sudu u Zagrebu. Direktor društva je Rade Krnjeta, dipl. oec. i ovlašteni revizor.

Hrvatska revizorska komora izdala je 15. veljače 2008. društvu Revizija Finar d.o.o. dozvolu za obavljanje usluga revizije i dodatnih djelatnosti uz revizorske usluge, prema članku 11. Zakona o reviziji.

U okviru registrirane djelatnosti, Revizija Finar se specijalizirala za pružanje usluga neprofitnim organizacijama; udrugama, zakladama, ustanovama, političkim strankama, komorama, sindikatima, vjerskim i drugim zajednicama.

Naše usluge:

  • Revizija godišnjih financijskih izvještaja
  • Revizija financijskih izvještaja po pojedinom projektu
  • Izrada godišnjeg proračuna organizacije
  • Usluge financijskog savjetovanja

Posebno bogato iskustvo imamo u revizijama financijskih izvještaja projekata iz EC pretpristupnih fondova (PHARE, CARDS, IPA) i drugih inozemnih donatora.

Finar očima Ota Reisingera:

Revizija ukratko

Postupak revizije obično ima pet faza:

  • Planiranje revizije
  • Prethodni postupak revizije
  • Ispitivanje podataka u fazi izrade temeljnih financijskih izvještaja
  • Ispitivanje podataka iskazanih u temeljnim financijskim izvještajima (završna revizija)
  • Izrada izvještaja o reviziji

U reviziji neprofitnih organizacija a posebno u financijskoj reviziji projekata, što je fokus djelovanja Revizije FinaR, ključni su prethodni postupci revizije.

Nedostatak iskustva u financijskom praćenju provedbe projekata, (najčešće iz EC pretpristupnih fondova) povećava rizik da ugovorno tijelo neće priznati određene troškove prikazane u završnom financijskom izvještaju, jer nisu ostvareni u skladu s općim uvjetima Ugovora o potpori. Zato pregledu periodičnih izvještaja dajemo posebnu pozornost,kako bi financiranje projektnih aktivnosti bilo u skladu s kriterijima iz Ugovora o potpori.

Dakle, svrha revizije nije u pronalaženju grešaka u financijskim izvještajima, nego zajedno s klijentom provjeriti knjigovodstvene politike, organizaciju knjigovodstva i sustav interne kontrole kako bi se greške izbjegle.

Revizijom financijskih izvještaja želi se utvrditi da li prezentirani financijski izvještaji realno i objektivno prikazuju financijski položaj i uspješnost poslovanja revidiranog subjekta, što podrazumijeva izbor kriterija za ocjenu realnosti i objektivnosti, a to su računovodstvena načela, računovodstveni standardi i zakonski propisi.

Mišljenje, kao najvažniji element revizorova izvještaja, može biti pozitivno, s rezervom, negativno, a revizor se može i suzdržati od izražavanja mišljenja. Kada mišljenje nije pozitivno, revizor je dužan navesti razloge za svoje mišljenje, te ako je moguće, kvantificirati učinke odstupanja.

Zakon o reviziji

Članak 2.

(1) Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: financijski izvještaji), na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

Članak 7.

(1) Ovlašteni revizor je neovisna stručna osoba koja je stekla certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora.

Reference

Rekli su o nama

Kako su, uglavnom bez pritiska, komentirali suradnju s Revizijom Finar:

Udruga za razvoj civilnog društva SMART

Udruga za razvoj civilnog društva SMART surađivala je s Finar revizijom od njenog osnutka, što je bio logičan nastavak vrlo pozitivne i uspješne suradnje s direktorom, gospodinom Krnjetom ranijih godina. Udruga SMART aktivna je od 1999. godine i od samog osnutka surađivala je s gospodinom Krnjetom na različitim projektima.

Revizija Finar nam je uvijek bila podrška u smislu stručnog savjetovanja u području knjigovodstva i računovodstva, te financijskog menadžmenta pružajući nam stručne savjete te podršku u kreiranju financijske politike organizacije. Revizija Finar je 2009. godine provela financijsku reviziju dvogodišnjeg projekta „Building framework for institutional volunteering“ financiranog sredstvima EU.

Stručnost i profesionalnost s jedne strane, pristupačnost i mogućnost učenja od vrhunskog stručnjaka najveća su preporuka udruzi SMART za daljnju suradnju s Revizijom Finar.

Za SMART, Zvijezdana Schulz Vugrin, izvršna direktorica

Agencija SENSE

S revizijom Finar surađujemo od 2009. godine, nakon sto su u Europskoj komisiji odbili da prihvate izvještaj belgijske revizorske firme s kojom smo do tada radili. U Komisiji su, istovremeno, tražili da im predložimo nekog hrvatskog revizora, budući da je Agencija SENSE registrirana u Hrvatskoj. Na preporuku prijatelja iz zagrebačkog nevladinog sektora obratili smo se Reviziji Finar i predložili je nadležnima u Komisiji. Bili smo iznenađeni brzinom kojom smo iz Komisije dobili suglasnost za angažiranje Revizije Finar.

No, to nije bilo jedino iznenađenje. Ubrzo smo ustanovili da u Finaru puno bolje od naših ranijih belgijskih revizora poznaju propise i "pravila igre" Europske komisije i, sto je podjednako značajno, znaju kako da nam ih objasne, da bismo i mi shvatili o čemu se tu, zapravo, radi. A takva objašnjenja smo prethodno bezuspješno tražili ne samo od belgijskih revizora, nego i od ljudi iz financijske službe EK koji su odobravali naše financijske izvještaje, ali čija nam je "eurokratska" terminologija bilo potpuno nerazumljiva. No, što je najznačajnije, dosadašnja dva izvještaja Revizija Finar su u Europskoj komisiji prihvaćena bez primjedbi.

Mirko Klarin, Agencija SENSE

Udruga B.a.B.e.

Revizija na projektu IPA „Žene na tržištu rada“, posljednja je u nizu uspješne suradnje na revizijama za projekte CARDS 2004, PHARE 2005, AED i godišnjeg financijskog izvještaja za 2007. godinu. Suradnja s Revizijom FinaR ostvarena je i tijekom revizije cjelokupnog godišnjeg poslovanja Kuće ljudskih prava, u kojoj je udruga B.a.B.e. jedna od članica. Višegodišnja suradnja i sama je dokaz našeg zadovoljstva i povjerenja.

Tanja Repalust, Udruga B.a.B.e., Voditeljica financija

Udruga OGI

U 2009. godini Finar je za OGI Osijek radio reviziju za dva projekta koja su financirana od strane Finskog veleposlanstva i koji su prelazili iznos od 50.000,00 €. Projekti su bili "Znanjem do jednakosti" i "Edukacija sudaca". Revizija je obavljena u skladu s Međunarodnim revizorskim standardima. Donator (Finsko veleposlanstvo), je bio zadovoljan načinom na koji je provedena revizija i mišljenjem revizora.

U tijeku revizije izvrsno smo surađivali s revizorom. Dobili smo niz korisnih savjeta, prijedloga i jaku podršku. Ti savjeti i prijedlozi koristili su nam u našem radu, a što se tiče podrške i mišljenja, često smo ih tražili kada su u pitanju EU fondovi. OGI-jeva suradnja s g. Krnjetom datira još od 2002. godine i traje do danas. Veseli nas što u Radetu imamo odličnog suradnika i pravog prijatelja.

Gordana Vidović, OGI Osijek, Voditeljica financija

Udruga Cenzura plus

Revizija koju je provela Revizija Finar d.o.o. i gospodin Rade Krnjeta bila je zahtjevna, no ugodno i nadasve učeće iskustvo. Od velike nam je koristi i važnosti bilo specifično znanje o revizijskim zahtjevima europskih projekata, te iznimno poznavanje rada organizacija civilnog društva. Navedena znanja i izdašno vrijeme koje je gospodin Krnjeta uložio, osigurali su nam da od revizijskog procesa dobijemo maksimum i naučimo što je više moguće, kako bismo ubuduće izbjegle sitne administrativne pogreške, a naš sustav financijskog i drugog upravljanja i dalje unaprjeđivale. Dobra reputacija, odlične reference i naša preporuka svima.

Jadranka Vrsalović, Financijska direktorica, Udruga Cenzura plus - Split

Kontakt

Neprofitna ste organizacija, institucija, udruga ili zaklada i trebate usluge iz područja financijske revizije - obratite nam se s povjerenjem.

Revizija Finar
Zinke Kunc 3, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 615 55 80
Mob. +385 91 780 78 56
E-mail: rade.krnjeta@finar.hr